Welkom

Winlock, met hoofdzetel te Lokeren, is reeds meer dan 10 jaar actief in de productie van industriële brandwerende poorten. Brandwerendheid is echter niet de enige eigenschap want elke Winlock poort doet ook dienst als functionele poort. Omdat elke sector andere vereisten stelt en elke klant specifieke noden heeft, worden alle poorten op maat gemaakt. Een verregaande personalisatie is daarbij mogelijk, van een specifiek materialengebruik (staal, hout, inox...) tot en met een unieke grafische aankleding.

We werken dagelijks oplossingen op maat uit voor uiteenlopende, steeds zeer veeleisende bedrijfssectoren. Grote petrochemische concerns, voedings- en logistieke bedrijven, maar ook internationale luchthavens vertrouwen voor hun brandwerende poorten op Winlock.

28 enthousisaste en gemotiveerde medewerkers In België verzorgen voor u het hele traject, van ontwikkeling tot plaatsing. In het buitenland doen we beroep op gereputeerde lokale partners. Door onze klant- en oplossingsgerichte benadering zijn we in onze niche reeds jaren marktleider in België.

Mission statement


Winlock Systems bvba moet verder uitgroeien tot de grootste en beste producent van deurgehelen voor de utiliteitsbouw in België en omgeving. Het beleid van Winlock Systems bvba is gericht op continuïteit en rendement in een harmonische relatie met onze klanten, zonder toegevingen te doen op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en zonder het milieu onnodige schade toe te brengen. Om deze basisdoelstellingen te verwezenlijken heeft de bedrijfsleiding van Winlock Systems bvba zich tot taak gesteld om:

  • te investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van innoverende producten en productiemethodes
  • leveranciers en onderaannemers te selecteren op basis van hun knowhow, hun prestatievermogen en hun toegevoegde waarde
  • maximaal te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten door alle afspraken volledig te respecteren (klantvriendelijkheid en kwaliteitszorg)
  • een effectief preventiebeleid uit te bouwen door veiligheidsrisico’s in onze bedrijfsgebouwen en op onze werven af te bakenen en ongevallen te voorkomen
  • extra aandacht te schenken aan de gezondheid van onze werknemers tijdens het werk (bedrijfshygiëne, ergonomie, psychosociale belasting)
  • te investeren in een diversiteitsbeleid dat bevorderlijk is voor het welzijn van al onze werknemers (allochtonen en autochtonen, ouderen en jongeren, laag- en hooggeschoolden)
  • extra inspanningen te leveren om milieuschade die zou worden veroorzaakt door onze bedrijfsactiviteiten, tot een minimum te beperken (milieucharter).


  • Elke werknemer wordt geacht om mee te werken aan de verwezenlijking van dit beleid, niet alleen in zijn eigen belang, maar ook voor zijn collega’s, want alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen wij ons doel bereiken. Laten we samen van Winlock Systems bvba een gezond bedrijf maken, in een sfeer van respect voor mens en milieu.