Vloeistofbarrière

Alle poorten kunnen uitgevoerd worden met een vloeistofbarrière. De vloeistofkering is zo ontwikkeld zonder dat dit ten koste gaat van andere eigenschappen van de poort. Deze speciale vloeistofkering houdt het bluswater en/of gevaarlijke stoffen adequaat tegen. Het zorgt er niet alleen voor dat er geen schadelijke vloeistoffen in het milieu komen, maar voorkomt tevens branddoorslag en overslag.
De test in samenwerking met Warrington heeft aangetoond dat de vloeistoflekkage nagenoeg nihil is; 0.162 liter per strekkende meter per uur is. (0.162 L/m/h)
Deze unieke oplossing zorgt voor een veilige en gecertificeerde toepassing!